Advokatfirma Olafsen AS tilbyr konkurransedyktige betingelser innfor våre fagområder.

Har du en innboforsikring?
For mange sakstyper vil en ordinær innboforsikring dekke en stor andel av advokatkostnadene. Dette gjelder for eksempel konflikter
med håndverkere, nabotvister og spørsmål om mangler ved kjøp av fast eiendom. I tillegg dekkes mange andre sakstyper, blant annet
enkelte krav mot banker og finansinstitusjoner, krav mot styre i selskap, borettslag eller sameie, krav i forbindelse med festeavtaler og
krav i forbindelse med bilkjøp og likende.
Dersom saken dekkes, stilles ingen krav til lav inntekt eller formue.

 

Har du krav på fri rettshjelp?
Dersom du har lav inntekt og formue, kan du ha krav på fri rettshjelp. Se gjerne vår informasjonsside for ytterligere opplysninger om dette.

 

Bor du i Drammen kommune?
I samarbeid med Drammen kommune tilbyr vi ½ times gratis advokatbistand til privatpersoner. Rekvisisjon fås ved henvendelse til kommunen.

 

Priser:

  Næringsdrivende Privatpersoner
Ansvarlig advokat 2.200,- (2.750,- ink. mva) 1.900,- (2.375,- ink. mva)
Advokat 1.900,- (2.375,- ink. mva) 1.760,- (2.200,- ink. mva) 
Advokatfullmektig 1.600,- (2.000,- ink. mva) 1.600,- (2.000,- ink. mva)

 

Oppdragsvilkår:
Advokatfirma Olafsen AS benytter standard oppdragsvilkår i alle saker utarbeidet med bakgrunn i advokatforeningens anbefalinger.

 

 

 

 

 

 

Besøksadresse: Grev Wedels plass 2, 3015 Drammen. Postadresse: Postboks 589, 3002 Drammen.
Telefon: 32 83 22 00. Fax: 32 83 22 01. Mobil: 950 74 130. Mail: post@advokatolafsen.no