.

Åse Britt Olafsen

Advokat/daglig leder

Kontakt:

Mobil: 950 74 130

olafsen@advokatolafsen.no

 

Åse Britt har allsidig og lang erfaring som advokat. Hun har prosedert en rekke saker for domstolene, og har bred erfaring fra tingrett, lagmannsrett og Norges Høyesterett.

Hun påtar seg også rådgivningsoppdrag, og veileder gjennom uvante eller kompliserte prosesser.

Åse Britt påtar seg oppdrag innen de fleste av kontorets fagområder; både når det gjelder forretningsjuridiske og privatrettslige spørsmål.  

 

 

Besøksadresse: Grev Wedels plass 2, 3015 Drammen. Postadresse: Postboks 589, 3002 Drammen.
Telefon: 32 83 22 00. Fax: 32 83 22 01. Mobil: 950 74 130. Mail: post@advokatolafsen.no