• Oppsigelse / avskjed
 • Opprettelse av ordinære arbeidsavtaler og særskilte
          avtaler for ledere
 • Omplassering av arbeidstakere
 • Nedbemanning, rasjonalisering og avvikling av
          arbeidsforhold
 • Oppstart av konkurrerende virksomhet
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Krav til arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger
 • Arbeidsulykker
 • Underslag, tyveri og andre straffbare forhold
 • Krav om betaling av utestående lønn og feriepenger

.

 • Mangler ved fast eiendom
 • Klage på håndtverkstjenester
 • Krav om heving/prisavslag/retting
 • Husleie
 • Sameie og vedtekter
 • Nabotvister

.

 • Krav mot NAV i forbindelse med sykdom og uførhet
 • Klage og anke
 • Pensjonsrettigheter

.

 • Påkrav og utlegg
 • Tiltredelse av pant
 • Utarbeidelse av gjeldsbrev

.

 • Stiftelse og etablering
 • Vedtekter
 • Aksjonæravtaler
 • Styrets organisering og arbeid
 • Uenighet og tvist mellom eiere
 • Tvangsinnløsning av aksjonær
 • Styreansvar
 • Spørsmål om konkurs
 • Utarbeidelse av testament
 • Gjennomføring av arveoppgjør
 • Forskudd på arv/gaver
 • Utarbeidelse av fremtidsfullmakt

.

 • Samboeravtale
 • Ektepakt
 • Økonomisk oppgjør ved skilsmisse og oppløsning av samboerforhold
 • Barnefordeling

.

 • Kontrakter
 • Forhandlinger
 • Mangler og reklamasjon
 • Opsjonsavtaler
 • Ugyldige avtaler

.

 • Bistand til helseinstitusjoner og andre i spørsmål knyttet til organisering
          og krav til institusjoner
 • Pasientrettigheter
 • Krav til helsepersonell

.

 • Forhandlinger med kreditorer for private og
          næringsdrivende

.

 • Bistand til selskaper, ledelse og eiere ved spørsmål om underslag,
          utroskap, bedrageri, korrupsjon og andre straffbare forhold

.

 • Krav om erstatning etter forbigåelse
 • Klage til Kofa og søksmål
 • Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
 • Markedsføringsloven, forholdet til konkurrerende virksomheter

 

 

 

Besøksadresse: Grev Wedels plass 2, 3015 Drammen. Postadresse: Postboks 589, 3002 Drammen.
Telefon: 32 83 22 00. Fax: 32 83 22 01. Mobil: 950 74 130. Mail: post@advokatolafsen.no